Svaneholms Slott, 274 91 Skurup  0411-400 12 (måndag-fredag 9-12) och 0411-40033 (restaurang)

Fornminnesföreningen

Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening

Vemmenhögs Härads vapen Stadfäst anno 1648

Vemmenhögs Härads vapen
Stadfäst anno 1648

Den siste private ägaren till Svaneholms slott – greve Augustin Ehrensvärd – avled 1934. Året därefter bildade hembygdsföreningen Svaneholms slott andelsförening. Föreningen köpte slottsegendomen med tillhörande 90 tunnland mark: parken, trädgården, större delen av sjön och kantskogen däromkring. Även den grevliga/friherreliga begravningsplatsen och monumentet ”Mackleans minne” ingår i föreningens förvaltningsansvar.

Målsättningen var från början – och är alltjämt – att slottet för all framtid ska tjäna som ett hem för Svaneholms slotts museum, där framförallt dess egen, men även ett stycke skånsk historia ska bevaras och visas för allmänheten.
De många besöken av enskilda och familjer, av skolklasser och föreningar, hembygdsfester samt senare tiders julmarknad, hjälper till att sprida intresset.
Du blir medlem i Vemmenhögs härads fornminnes- och hembygdsförening genom att betala in en årsavgift à 150 kronor, alternativt 200 kronor för familjemedlemskap, på bankgirokonto 5075-9364.
Välkommen som medlem!

Styrelselista, ordinarie ledamöter:
Ordförande: Bruno Lindquist
Vice ordförande: Gunnel von Blixen-Finecke
Peter Nilsson, Inger Jeppsson Borg, Karin Andersson, Margareta Andreasson, Dan Johansson, Göran Karlsson, John Wickman, Tommy Bengtsson & Jonas Åkesson

Suppleanter: Eva Möller, Sonja Andersson, Berith Bergkvist, Anna-Karin Börjesdotter, Albin Karlsson & Bertil Nilsson

 

Stadgar för Vemmenhögs Härads fornminnes- och hembygdsförening. (pdf)

Kommande händelser på slottet

Fåglar vid vatten

  juni 2 @ 11:00
to
augusti 31 @16:00

2018 års utställning på Svaneholms Slotts Museum "Fåglar vid vatten - en bildserie med lokala fågelarter fotograferade i sydvästra Skåne". Fotograf ...

Event Information